Opšti engleski

Na raspolaganju je pet CEFR nivoa znanja.  Da biste stekli jasniju sliku o nivoima i pojedinačnim ispitima, pogledajte tabelu ili video:  http://www.cambridgeenglish.org/images/126130-cefr-diagram.pdf

 

Kako biste saznali više o priznatosti pojedinih ispita u određenim institucijama, pogledajte ovde: http://www.cambridgeenglish.org/recognition/

Ispiti se za opšti engleski osim po oblastima i nivoima, dele još  i na trajne i privremene sertifikate.

U trajne diplome spadaju:

Cambridge English: Key (KET) – Početni nivo

Početni nivo se dostiže nakon  180 do 200 sati učenja i povezan je sa A2 nivoom Saveta Evrope za znanje jezika.

Postoji takođe i KET for Schools (školski KET) verzija ispita koja je dostupna kandidatima. KET for Schools prati isti format kao i „običan” KET i zahtevani nivo znanja je identičan, takođe. Jedina razlika između ispita jeste sadržaj tema na ispitu: školski ket je primarno prilagođen interesovanjima i iskustvima kandidata školskog uzrasta.

Cambridge English: Preliminary (PET) – Niži srednji nivo

Ispit je povezan sa B1 nivoom Saveta Evrope za znanje jezika i zahteva u proseku oko 380 sati učenja kako bi se dostigao.

Od 2011. godine postoji i „školska” verzija PET ispita. PET for Schools prati isti format kao i „običan” PET ispit, i nivo zahtevanog znanja je isti. Jedina razlika nalazi se u sadržaju tema koje se koriste u „školskoj” verziji ispita, zato što su teme prilagođene interesovanjima i iskustvima kandidata školskog uzrasta.

Cambridge English: First (FCE) – Viši srednji nivo

Najčešće polagan ispit među svim Kembridž ispitima. FCE je ispit za viši srednji nivo znanja i podrazumeva znanje svih jezičkih veština. FCE je široko priznat u privredi i industriji (na primer za poslove koji uključuju rad sa javnošću ili kancelarijski posao u bankama, avioindustriji, keteringu itd), a takođe i na pojedinim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama. Ispit obično zahteva 500 do 600 sati učenja i povezan je sa B2 nivoom Saveta Evrope za znanje jezika.

Počev od 2011. godine kandidatima je na raspolaganju i „školska” verzija FCE ispita. FCE for Schools prati isti format ispita kao i FCE i zahteva isti nivo znanja. Jedina razlika između ispita nalazi se u sadržaju tema koje su na FCE for Schools ispitu prilagođene interesovanjima i iskustvima kandidata školskog uzrasta.

 

Cambridge English: Advanced (CAE) – Viši nivo

Ovaj ispit zahteva visok nivo jezičkih kompetencija na engleskom jeziku. Namenjen je polaznicima koji dostižu visok nivo znanja engleskog jezika za većinu zahtevnih situacija, uključujući posao i studiranje. CAE priznaju gotovo svi britanski univerziteti kao dokaz da kandidati poseduju odgovarajuće jezičke veštine za programe koji se održavaju i ocenjuju na engleskom jeziku. Ispit je povezan sa nivoom C1 Saveta Evrope za znanje jezika i zahteva 750 do 800 sati učenja kako biste se pripremili za polaganje.

 

Cambridge English: Proficiency  (CPE) – Najviši nivo

Ispit sa najdužim stažom u ponudi i najviša jezička kvalifikacija. CPE ispit podrazumeva visoke jezičke kompetencije i priznat je u mnogobrojnim institucijama visokog obrazovanja, uključujući gotovo sve univerzitete u Velikoj Britaniji. Poslodavci širom sveta takođe priznaju CPE. Ispit je povezan sa C2 nivoom Saveta Evrope za znanje jezika i zahteva 950 do 1050 sati učenja kako biste se pripremili za polaganje.

U privremene diplome spadaju:

IELTS je međunarodno priznati ispit kojim se dokazuje postojeći nivo znanja engleskog jezika. Test ne može da se „padne“, već se vaši rezultati rangiraju po CEFR nivoima koje ste postigli. Praktičnu „prolaznost“ testa  određuju poslodavac ili institucija, odnosno njihovi zahtevi za vašim nivoom jezika. Sertifikat ima validnost oko dve godine od trenutka izdavanja.  Veliki broj univerziteta i institucija priznaje oba ispita pa je u tom slučaju svejedno za koji ćete se odlučiti, ali neke ustanove su isključive i traže samo IELTS.

  opsti-engleski-ielts

Cambridge English

International English Language Testing System (IELTS) – Test utvrđivanja znanja engleskog jezika

IELTS procenjuje sve Vaše veštine engleskog jezika – razumevanje pročitanog teksta, pisano izražavanje, usmeno izražavanje i razumevanje odslušanog teksta, a osmišljen je tako da pokaže kako ćete koristiti engleski jezik tokom studija, na radnom mestu i u slobodno vreme. Test je prihvaćen i od strane različitih profesionalnih tela, imigracionih službi i drugih vladinih agencija. Predstavlja zajednički projekat Cambridge ESOL, Britanskog saveta i IDP Education Australia: IELTS Australia.

Više informacija možete naći na sajtu: http://www.ielts.org