Odrasli

Koja je grupa najbolja za mene?

Odrasli polaznici su podeljeni u grupe na osnovu nivoa znanja, a prilikom upisa svi kandidati bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

Koja je dinamika nastave?

Nastava se održava 2 puta nedeljno po 90 minuta, a kurs traje 60 susreta, odnosno 8 meseci. Radi se u malim grupama od 5 do 8 polaznika, a akcenat nam je na usmenom izražavanju, odnosno komunikaciji na engleskom jeziku tokom celog časa. Pored visokog nivoa usmenog izražavanja, posebnu pažnju pridajemo i pisanju, a jednako su zastupljene i veštine slušanja i razumevanja tekstova sa gramatičkim konceptima.

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni i rani popodnevni termini.

new-age-school-kurs-engleskog-odrasli-001new-age-school-kurs-engleskog-srednjoskolci-002

Da li mogu i brže do diplome?

Da, moguće je i brže završiti kurs. Pored redovne dinamike rada, na raspolaganju su i intezivni kursevi, individualna i poluindividualna nastava. Tada je prosek 30-40 susreta od po 90 minuta i kursevi traju 3-5 meseci.

Osim toga, od školske 2014/2015. godine u program škole uvršteni su i letnji intenzivni kursevi, u okviru kojih je moguće svoje znanje jezika usavršiti na brz i efikasan način, a nakon čega se takođe dobija zvaničan sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.

Priprema za Cambridge ispite

Polaznicima nudimo polaganje međunarodno priznatih ispita,a nastavni materijal koji se obrađuje na kursevima engleskog jezika ciljano sve polaznike vodi ka Kembridž ispitima.

Kembridž sertifikati tzv. opšteg engleskog jezika koji se mogu polagati su: KET, PET, FCE, CAE i CPE. Naša škola takođe sprema kandidate i za polaganje internacionalnog testa IELTS. (isti hyperlink)

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku školske godine polaznici se redovno testiraju,a njihov rad prate matični predavač  i direktor nastave.  Po završetku kursa svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda, ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku istog.

Priprema za prijemni ispit

Takođe, pomažemo i u pripremi prijemnih ispita za Filološki fakultet u Beogradu i Filozofski falkutet u Novom Sadu.