Predškolci

Našim najmlađima nudimo kurseve engleskog jezika posebno prilagođene za njihov uzrast i potrebe.

Kome su ovi kursevi namenjeni?

U predškolski uzrast spadaju deca od 3 do 6 godina starosti, koja su raspoređena po grupama u odnosu na prethodno znanje jezika.

Koja je dinamika nastave?

Nastava se održava 2 puta nedeljno po 60 minuta, a kurs traje 60 susreta, odnosno 8 meseci.

Kako su grupe organizovane?

Radi se u malim grupama od 4 do 8 polaznika i nastava se odvija u učionici specijalno opremljenoj po Montesori principima, koja za cilj, osim usvajanja stranog jezika, ima i kognitivni, psiho-fizički i motorički razvoj deteta.

feel-the-nature-00001
feel-the-nature-00002
feel-the-nature-00003
feel-the-nature-00004
feel-the-nature-00005
feel-the-nature-00006
feel-the-nature-00007
feel-the-nature-00008
feel-the-nature-00009
feel-the-nature-00010
feel-the-nature-00011
feel-the-nature-00012
feel-the-nature-00013
feel-the-nature-00014
feel-the-nature-00015
feel-the-nature-00016
feel-the-nature-00017
feel-the-nature-00018
feel-the-nature-00019
feel-the-nature-00020
feel-the-nature-00021
feel-the-nature-00022
feel-the-nature-00023
feel-the-nature-00024

Ko vodi nastavu?

Nastavu izvode profesori posebno obučeni za rad sa decom koji se redovno usavršavaju i prate promene u metodologiji rada.

Kako je nastava organizovana?

Deca u toku časa aktivno učestvuju u nastavi, gde se od njih ne očekuje da samo prepoznaju određeni sadržaj, već i da probaju da ga samostalno reprodukuju, i to u međusobnoj komunikaciji. Kurs obuhvata i udžbenik, koji kod starije dece već ima tipove vežbi za osnove pisanja kako slova, tako i brojeva. Uz kombinaciju priča, recitacija, pesmi, plesa i igara, usvajanje jezika dešava se sasvim spontano.

Da li i najmlađi polaznici dobijaju diplome?

Da! Po završetku kursa, mališani imaju završnu priredbu na kojoj dobijaju diplome za sav uložen trud tokom cele godine.