Srednjoškolci

Koja je grupa najbolja za mene?

Učenici srednjoškolskog uzrasta su podeljeni u grupe na osnovu uzrasta i nivoa znanja, a prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

Koja je dinamika nastave?

Nastava se održava 2 puta nedeljno po 90 minuta, a kurs traje 60 susreta, odnosno 8 meseci.
Kako su grupe i nastava organizovane?

Radi se u malim grupama od 5 do 8 polaznika, a akcenat nam je na usmenom izražavanju, odnosno komunikaciji na engleskom jeziku tokom celog časa. Pored visokog nivoa usmenog izražavanja, posebnu pažnju pridajemo i pisanju, a jednako su zastupljene i veštine slušanja i razumevanja tekstova sa gramatičkim konceptima.

new-age-school-kurs-engleskog-srednjoskolci-001new-age-school-kurs-engleskog-srednjoskolci-002

Polaznicima u ovom uzrastu nudimo polaganje međunarodno priznatih ispita, a nastavni materijal koji se obrađuje na kursevima engleskog jezika ciljano sve polaznike vodi ka Kembridž ispitima.

Priprema za Cambridge ispite

Kembridž sertifikati tzv. opšteg engleskog koji se mogu polagati u ovom uzrastu su: KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE i CPE. Naša škola takođe sprema kandidate i za polaganje internacionalnog testa IELTS. (isti hyperlink)

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku školske godine polaznici se redovno testiraju, a njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa, svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda, ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku istog.

Posebna ponuda!

Nudimo i posebno adaptirane kurseve koji usko prate redovnu nastavu engleskog jezika u školama, kako bismo pomoglli đacima da savladaju predviđeno gradivo. Osim klasičnog školskog koncepta u nastavu su uvrštene i sve ostale jezičke veštine.

Priprema za prijemni ispit

Takođe, pomažemo i u pripremi prijemnih ispita za Filološki fakultet u Beogradu i Filozofski falkutet u Novom Sadu.