Specijalizovani kursevi

Specijalizovani kursevi engleskog jezika su osmišljeni tako da zadovolje potrebe polaznika za stručnim usavršavanjem.

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja. Klasična dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno po 90 minuta i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci.

new-age-school-kurs-engleskog-specijalizovani-001new-age-school-kurs-engleskog-srednjoskolci-002

Međutim, kako su potrebe za ovakvom vrstom usluga specifičnije, tako smo svesni potrebe da se adaptiramo našim polaznicima i maksimalno im izađemo u susret. Intezivni, poluintezivni, kao i individualni i poluindividualni  kursevi su mnogo češća opcija kad je u pitanju engleski za specifične svrhe. Dinamika nastave je tada 30-40 susreta po 90 minuta, a kursevi traju 3-5 meseci.  

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni  i rani popodnevni termini.

U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su: Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson Longman Educational Ltd, Express Publishing, Macmillan Publishers Ltd, Richmond, LearningExpress LLC, Thomson, Penguin Group, Scholastic, Harper Collins Publishers i drugi.

Bitan aspekt ovih kurseva jeste da ciljano sve polaznike vodi ka specijalizovanim Kembridž ispitima koji se polažu pri Britanskom savetu u Beogradu ili Novom Sadu.

 

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate i matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20 % ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju kursa.