Nemački

Jedan od najvećih svetskih jezika, nemački jezik je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Kao maternji, koristi ga 128 miliona u 3 države, a kao strani jezik, još 18 miliona u još 38 država. U poslednje vreme naročito popularan u našoj zemlji, ovaj jezik se sve češće koristi u poslovnim okvirima i otvara mogućnost zaposlenja u inostranstvu.

Kursevi  nemačkog  jezika su podeljeni na kurseve za decu i odrasle.

Koja je grupa najbolja za mene?

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja i približnih godina starosti. Prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

new-age-school-nemacki-jezik-001

Kako su grupe i nastava organizovane?

Dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno (60 minuta po susretu za dečije i 90 minuta po susretu za odrasle grupe) i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci, kako za dečije, tako i za odrasle grupe.

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni i rani popodnevni termini.

new-age-school-nemacki-jezik-002

Na svakom času usavršavaju se sve četiri jezičke veštine, a poseban akcenat je stavljen na konverzaciju. Shodno tome, naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na stranom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su Hueber i Klett.

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.

Letnji intenzivni kursevi

Od školske 2014/2015. godine u program škole uvršteni su i letnji intenzivni kursevi, u okviru kojih je moguće svoje znanje jezika usavršiti na brz i efikasan način, a nakon čega se polaže ispit i takođe dobija zvaničan sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.

new-age-school-sertifikat-004new-age-school-sertifikat-005