Ruski

Jezik koji, kao i srpski, koristi ćirilično pismo, danas ima oko 150 miliona ljudi kojima predstavlja svakodnevno sredstvo komunikacije. To ga čini sedmim u svetu po broju korisnika, a ubedljivo najrasprostranjenijim i najbrojnijim među slovenskim jezicima. Kao do skoro obavezan u školskom sistemu naše države, popularnost kurseva ovog jezika opstaje. Saznajte više.

Kursevi  ruskog  jezika su podeljeni na kurseve za decu i odrasle.

Koja je grupa najbolja za mene?

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja i približnih godina starosti. Prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

Kako su grupe i nastava organizovane?

Dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno (60 minuta po susretu za dečije i 90 minuta po susretu za odrasle grupe) i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci, kako za dečije, tako i za odrasle grupe.

new-age-school-sertifikat-002

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni  i rani popodnevni termini.

Na svakom času usavršavaju  se sve četiri jezičke veštine, a poseban akcenat je stavljen na konverzaciju. Shodno tome, naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na stranom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih izdavača.

Priprema za međunarodno priznate ispite

Nastavni materijal koji se obrađuje na kursevima ruskog jezika omogućuje polaznicima polaganje internacionalnih sertifikata ruskog jezika CEF pri Ruskom domu u Beogradu. (hyperlink bold reči na http://www.newageschool.rs/medunarodni-ispiti/ruski-jezik-cef)

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.