Srpski jezik

Maternji jezik većine stanovnika naše države i zvanični jezik Republike Srbije. Pomažemo u savladavanju školskog gradiva i pripremi za prijemni ispit na fakultetima.

Kursevi  srpskog  jezika su podeljeni na kurseve za decu i odrasle.

Kome su ovi kursevi namenjeni?

Namenjeni su kao pomoć đacima u toku redovnog školovanja, ali i studentima srpskog i drugih jezika u vidu pomoći pri upisivanju viših škola, fakulteta ili pri polaganju ispita. Čak iako se ne bavite primarno jezikom, nudimo Vam mogućnost da obnovite maternji jezik i da budete profesionalni u svakoj poslovnoj situaciji.

U okviru škole postoji i radionica opšte kulture koja se izvodi isključivo na srpskom jeziku.  Namenjena je svim uzrastima i u njoj  se polaznici pripremaju za polaganje prijemnih ispita na fakultetima, uče logičkom razmišljanju i kreativnom pisanju i upućuju se u osnove razumevanja i učenja.

Kako su grupe i nastava organizovane?

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja i približnih godina starosti. Prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

Dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno (60 minuta po susretu za dečije i 90 minuta po susretu za odrasle grupe) i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci, kako za dečije, tako i za odrasle grupe.

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni  i rani popodnevni termini.

Naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na srpskom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih domaćih izdavača.

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.