Ruski jezik (CEFR) – Русский Дом

Sertifikati dostupni u Ruskom domu u Beogradu su usklađeni sa Nivoima zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Više o ovome pogledajte na: CEFR NIVOI.

Svaka diploma je nezavisna:kandidat može, bez polaganja pristupnih testova da se prijavi na ispit i stekne željenu diplomu iako nema diplomu nižeg nivoa.

Bitno je napomenuti da su navedene diplome trajne.

Svaka diploma ocenjuje 4 sposobnosti: usmeno i pismeno razumevanje i usmeno i pismeno izražavanje.

Dostupno je pet ispita sledećih nivoa:

A1 – Početni 1

A2 – Početni 2

B1 – Srednji 1 konverzacijski

B2 – Viši 1 konverzacijski

C1 – Viši napredni

new-age-school-ruski-jezik-ruski-dom