Na uglednom času u našoj školi

KORDINATORI BRITISH-COUNCIL-A ZA SRBIJU U POSETI NEW AGE SCHOOL 5+
09.12.2019
Škola stranih jezika „New Age School 5+“ vam želi srećne praznike
23.12.2019

Na interesantnom uglednom času u našim prostorijama „New Age School 5+“ smo vežbali komunikaciju i zanimljivo se družili.       ŽELIMO   VAM   SREĆNE    PRAZNIKE   !!!