Ko smo mi

„New Age 5+“ je počela sa radom školske 2006/2007 godine i za vrlo kratko vreme stekla veliki ugled osvojivši  veliku ESOL nagradu za 2007, 2008, 2009 i 2010. godinu. Tadašnju ESOL nagradu „Big Provider“ je u tom periodu dodeljivao Britanski savet najuspešnijim školama stranih jezika na teritoriji jugoistočnog Balkana.

new-age-school-ko-smo-mi-012

 Oni kasnije uvode nov partnerski program za škole stranih jezika pod nazivom „Addvantage“. U programu se na osnovu godišnjeg broja kandidata koji su uspešno položili neke od Kembridž ispita, školama dodeljuju bronzani, srebrni i zlatni statusi.  Već 2010 smo bili srebrni članovi, a u 2011, 2012 i 2013 smo zlatni.

Kruna naše kontinuirane saradnje sa Britanskim savetom i dosadašnjeg uspeha jeste svrstavanje Zrenjanina u red regionalnih lokacija za polaganje ESOL ispita. Tom prilikom smo ostvarili saradnju i sa Zrenjaninskom gimnazijom, koja nam je ustupila prostor za održavanje ispita zahvaljujući Milanu Radakoviću.

new-age-school-ko-smo-mi-001

Osim sjajne saradnje sa Britanskim savetom u Beogradu, takođe vrlo uspešno sarađujemo i sa Servantes institutom, Ruskim domom, Francuskim institutom i Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu. Shodno tome, spremamo sve zainteresovane kandidate za polaganje svih međunarodnih  ispita i sertifikata koje ove institucije nude u Srbiji.  

Kako bi Vaši i naši uspesi bili zagarantovani, u radu koristimo visoke nastavne i obrazovne norme prilagođene evropskim standardima (Common European Framework of Reference, Council of Europe, Strasbourg, 2001.), a u nastavi se koriste isključivo originalni udžbenici, audio i video materijali renomiranih svetskih izdavača.

new-age-school-ko-smo-mi-002

Pružamo moderne metode nastave u odlično tehnički opremljenim učionicama,a programe školovanja neprekidno usklađujemo sa razvojem tržišta.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez naših vrhunskih predavača koje odlikuje velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu. Sve vreme će Vas pratiti u procesu učenja, uvek Vam izlaziti u susret i garantujemo Vam profesionalan i korektan odnos.

Osim fakultetskih diploma, većina predavača poseduje i međunarodno priznate sertifikate iz oblasti poznavanja jezika ili metodike nastave. Redovno pohađaju seminare i treninge u cilju usvajanja i primene najsavremenijih metoda u nastavi stranih jezika.

good-ol-shakespeare-00001
good-ol-shakespeare-00002
good-ol-shakespeare-00003
good-ol-shakespeare-00004
good-ol-shakespeare-00005
good-ol-shakespeare-00006
good-ol-shakespeare-00007
good-ol-shakespeare-00008
good-ol-shakespeare-00009
good-ol-shakespeare-00010
good-ol-shakespeare-00011
good-ol-shakespeare-00012
good-ol-shakespeare-00013
good-ol-shakespeare-00014
good-ol-shakespeare-00015
good-ol-shakespeare-00016
good-ol-shakespeare-00017
good-ol-shakespeare-00018
good-ol-shakespeare-00019
good-ol-shakespeare-00020
good-ol-shakespeare-00021
good-ol-shakespeare-00022
good-ol-shakespeare-00023
good-ol-shakespeare-00024
good-ol-shakespeare-00025
good-ol-shakespeare-00026
good-ol-shakespeare-00027
good-ol-shakespeare-00028
good-ol-shakespeare-00029
good-ol-shakespeare-00030
good-ol-shakespeare-00031
good-ol-shakespeare-00032
good-ol-shakespeare-00033
good-ol-shakespeare-00034
good-ol-shakespeare-00035
good-ol-shakespeare-00036
good-ol-shakespeare-00037
good-ol-shakespeare-00038
good-ol-shakespeare-00039
good-ol-shakespeare-00040
good-ol-shakespeare-00041
good-ol-shakespeare-00042
good-ol-shakespeare-00043
good-ol-shakespeare-00044

Nekoliko predavača u školi poseduje i licencu Britanskog saveta za održavanje TKT Essentials kurseva. To su kursevi metodike nastave engleskog kao stranog jezika kojim se stiče praktično znanje za rad u učionici.

Osim stručnog kadra, naš sekretarijat je takođe veoma profesionalan, ljubazan i predusretljiv. Oni predstavljaju Vaš prvi kontakt sa našom školom i potpuno smo svesni činjenice da nas na taj način sve prezentuju. U svakom trenutku su spremni i sposobni da Vam dogovore na sva pitanja i nedoumice, kao i da Vas posavetuju i upute prilikom prvog dolaska.

addvantage