Prevođenje

Nudimo Vam kao pravnom ili fizičkom licu različite vrste prevođenja.

PISMENO

Nudimo mogućnost pismenog prevoda različitih vrsta tekstova, kako opštih tako i uskostručnih. Ova usluga podrazumeva prevod tekstova sa srpskog na jedan od stranih jezika, kao i sa nekog stranog jezika na srpski. 

Garantujemo visok kvalitet usluge, poverljivost informacija, ali i povoljne uslove plaćanja. Brzina samog prevoda zavisi od obima i stručnosti teksta kao i od vremena dostavljanja istog.

USMENO

Usmeno prevođenje podrazumeva konsekutivne i simultane prevode za Vaše lične ili poslovne potrebe.

Kontaktirajte nas na: schoolnewage@gmail.com