Stručni skup – Program usavršavanja nastavnika engleskog jezika

ПЛАН РАДА/АГЕНДА СТРУЧНОГ СКУПА

 

ОРГАНИЗАТОР СКУПА: Образовни центар за мултидисциплинарна лингвистичка истраживања

 

ОБЛИК СТРУЧНОГ СКУПА: трибина

 

НАЗИВ СКУПА: Програм усавршавања наставника енглеског језика:

Innovative Ways to Offer Lifetime Learning Experiences

МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: New Age School, Гимназијска 8, 23000 Зрењанин, 09.децембар 2014.

ПЛАН РАДА :

 

ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА

ТЕМА/Е

ВРСТА АКТИВНОСТИ (пленарно,радионица, размена искустава, дискусија…)

ИМЕНА РЕАЛИЗАТОРА И ЊИХОВЕ УЛОГЕ

(излагач, модератор, предавач, водитељ…)

12.00 – 12.20

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА

12.20 – 12.30

УВОДНА РЕЧ: Innovative Ways to Offer Lifetime Learning Experiences

Гордана Каћибо (излагач)

12.30 – 13.45

Back to basics: teaching reading and writing at primary level

У основној школи постављају се темељи за све што долази касније. Од суштинске је важности да ученици успешно стекну и развију вештине читања и писања. Овом приликом, бавићемо се и разменићемо искуства у вези са бројним препрекама на које ученици наилазе током савладавања ових вештина и како им ми можемо помоћи да их превазиђу.

– пленарно излагање

– радионица

– размена искустава и дискусија о теми

Стивен Ливер

(предавач, модератор)

13.45 – 14.15

ПАУЗА

14.15 – 15.30

Integration of skills as a key to learning

Овом приликом бавићемо се интегрисањем језичких вештина. Посматраћемо интеграцију и у класичном смислу – као комбиновање традиционалних вештина читања, писања, слушања и говора и како се то примењује у настави, а указаћемо и на значај нових трендова и приступа у интегрисању вештина.

– пленарно излагање

– радионица

– размена искустава и дискусија о теми

Стивен Ливер

(предавач, модератор)

 

А) Циљеви Трибине

 

Унапређивање компетенција у оквиру  наставе енглеског језика које омогућавају  наставницима да успешно примене различите приступе ( поступаке и технике) којима могу да се реше проблеми у настави и прилагоди настава индивидуалним карактеристикама, могућностима и интересовањима ученика. Примена различитих приступа у настави олакшава ученицима да подједнако  усавршавају своје вештине на енглеском језику чиме су они додатно мотивисани и стичу неопходно самопоуздање у употреби енглеског језика у свакодневном животу.

 

Б) Учесници Трибине

Наставници енглеског језика у основној школи, гимназији, средњој стручној школи и уметничкој школи.

 

В) Језик Трибине

Енглески.