Iz našeg ugla: članstvo u Addvantage programu i APTIS test

Saradnja New Age School sa Britanskim savetom datira iz 2007. godine, a naše članstvo u Addvantage programu počelo je 2010. godine.

Jedna od novina uvedenih od strane Britanskog saveta, elektronski dijagnostički test APTIS, uvršten je u nastavni program New Age School školske 2014/2015. godine i do sad ga je polagao 161 učenik. Ovaj test se pokazao kao najefikasniji način za određivanje nivoa znanja kako polaznika, tako i predavača u školi.

Pored efikasnosti, ovaj test odlikuju i velika preciznost, temeljnost, ali i jednostavnost testiranja u bilo koje vreme u toku nastavne godine. Za razliku od ostalih ispita koje Britanski savet pruža, termine i satnicu ovog ispita određuje isključivo škola. Sve što je potrebno je učionica u kojoj se nalaze računari. Na taj način nam se pruža mogućnost nezavisne procene i potvrde nastavnih metoda i standarda naše škole, po izuzetno povoljnoj ceni.

Sa ponosom ističemo da smo uvođenjem APTIS ispita u svoj nastavni program, krenuli na put do statusa dijamantskog člana Addvantage programa.

Iskustva naših predavača, polaznika i njihovih roditelja u vezi sa APTIS testom, možete pogledati ovde.