The life cycle of a flowering plant

Часови који су интересантни и на којима се више учи и памти cу нешто уобичајено и нешто што се у нашој школи подразумева. Један од тих часова се показао ефикасним и већ годинама је у плановима наставника. То је час када ученици могу да на практичан начин сагледају значај одређеног животног процеса, у овом случају животни циклус цветања биљке, и то све, наравно, на енглеском језику. Ученици су на овом часу сагледали паприку из мало другачијег угла, па су посејали семе како би пратили раст биљке. Овако је то изгледало у групи Аccess 2 сa teacher Јеленом.