Grupa UpstreamB1+ na uglednom času

U četvrtak 22.02.2018. učenici grupa Upstream B1+ su sa svojim nastavnicama Sonjom i Jelenom imali zanimljiv čas uz primenu IKT.
Čas se bazirao na kratkom filmu u režiji Ramona i Pedra u kome se prikazuje sazrevanje dečaka od tinejdžera do odraslog čoveka. Na ovom času su učenici na vrlo interesantan način vežbali različite veštine: komunikaciju, pisanje i usvajanje novih reči u vezi sa izgledom, delovima tela, raspoloženjem i osećanjima.
 
I učenici i nastavnice su uživali i dogovorili se da i ubuduće imaju ovakve časove.
Kompletna priprema i materijal za čas je preuzet sa sajta:
www.film-english.com by Kieran Donaghy