KORDINATORI BRITISH-COUNCIL-A ZA SRBIJU U POSETI NEW AGE SCHOOL 5+

27.11.2019. su nam bili u gostima koordinatori British Council-a za Srbiju i pred zainteresovanim polaznicima i roditeljima predstavili Cambridge  ispite koje organizuju u našoj zemlji. Prisutni su mogli da postavljaju pitanja i dobiju dodatne informacije u vezi sa sticanjem određene diplome. Sa ponosom ističemo da smo i dalje škola sa najvećim brojem učenika koji uspešno polože neki od Cambridge ispita u Srbiji.