Na uglednom času u našoj školi

Na interesantnom uglednom času u našim prostorijama “New Age School 5+” smo vežbali komunikaciju i zanimljivo se družili.       ŽELIMO   VAM   SREĆNE    PRAZNIKE   !!!