Blog učenika grupe Teammates 1

Naši učenici uvek utvrđuju i proširuju svoja znanja kroz razne aktivnosti. Jedna od njih je igra fleš karticama.

flash cards

Ukrštenice su uvek zanimljiv način za usvajanje novih reči i konsolidaciju već naučenih.

Sport je uvek inspirativna tema za naše učenike. Kroz projkat Sport koji volim, učenici su napisali sastav o omiljenom sportu.

projects

Hangman – popularna igra Vešala su omiljena igra naših polaznika. Uvek zgodna za početak ili kraj časa ili da napravimo malu pauzu kada se umorimo.

hangman

Ono što najviše obraduje naše učenike jesu kvizovi. Kvizovi su veoma pogodni za utvrđivanje znanja iz različitih oblasti učenja: naučenih reči, gramatičkih pravila, pravopisa. Kahoot je besplatan alat koji na veoma zanimljiv način pruža deci mogućnost učenja kroz zabavu.

Teacher Sanja Rackov