ENDANGERED SPECIES

Ugroženim vrstama se bave biolozi i ekolozi, ali i drugari iz Elemira i Melenaca na časovima engleskog jezika. Pažnju su nam privukle ugrožene vrste životinja. Koristili smo alfabet ugroženih vrsta i shvatili smo da je veliki broj životinja pred izumiranjem u bližoj ili daljoj budućnosti.

new age school endangered species 1

Pokušali smo da se detaljnije upoznamo sa grupom najugroženijih i onih čije smo ugroženosti manje svesni.

Shvatili smo da ukoliko želimo da ih spasemo moramo da ih bolje upoznamo. Za početak, slike nekih životinja smo obojili i naučili smo kako se zovu.

Poseban akcenat smo stavili na značaj očuvanja životinjskog sveta i njihovog staništa. Pričali smo i o tome šta bi svako od nas trebalo da zna, a zatim i učini, kako bi ugrožene vrste mogle da nastave svoj život još mnogo godina i kako bi naša planeta i dalje bila bogata ovim izuzetnim primercima.
Hoćemo da se ponašamo odgovorno i načinili smo prvi korak.

Drugari iz Melenaca i Elemira sa teacher Draganom