Počinjemo još jednu školsku godinu…

Svaki početak je težak i uvek je puno neizvesnosti ali trudićemo se da budemo fleksibilni, da vam
olakšamo učenje i da vas naučimo punooo novih i korisnih stvari. Kao i svake godine upisujemo puno
različitih grupa, ovog puta novina je da povećavamo broj polaznika koji u grupama uče nemački jezik.

nova sg

Prvo ćemo da ponovimo šta smo naučili prošle godine, onda ćemo zajedno da učimo novo gradivo,
malo da se igramo i nadamo se da ćete lako savladati sve što smo planirali da naučite. Naši predavači
će se truditi da se nastava prilagodi potrebama svakog učenika kako bi vam omogućili brži napredak.