Želite svom detetu da pružite kvalitetno obrazovanje?

Plan i politika kvaliteta: Definisali smo jasan i zajednički plan u cilju usavršavanja kvaliteta nastave

Precizno određeni  standardi u procesu nastave 

Pratimo individualni napredak svakog učenika 

Pitate se šta čini dobru školu? 

Evaluacija procesa nastave i učenja – česte provere

Bezbedno okruženje za učenje 

Čiste i dobro organizovane školske prostorije , pogodne za učenje 

Zašto smo mi pravi izbor i po čemu se izdvajamo u odnosu na druge škole?

Profesionalno vođstvo – visoko obrazovani predavači 

Stručno  usavršavanje predavača 

 Visok nivo komunikacije i saradnje na relaciji predavač – roditelj: zajedno radimo na postizanju optimalnih rezultata za dete

najbolji izbor

Naša vizija

-Želimo da postanemo vodeća škola jezika u Banatu, koja se izdvaja po kvalitetu i brizi o polaznicima

 -skoro dvadeset godina vredno radimo kao škola koja pruža vrhunski kvalitet u oblasti nastave stranih jezika.

Naša misija

ŽELIMO DA OMOGUĆIMO NAŠIM POLAZNICIMA DA OSTVARE SVE SVOJE POTENCIJALE VEĆ DANAS I OHRABRUJEMO IH DA BUDU AKTIVNI UČESNICI U BUDUĆEM RADU

Naša škola neguje ljubav prema učenju, usmeravajući svakog učenika da se osloni na razvoj svojih komunikacionih veština, koje će doprineti  razvoju njihovih ličnosti u budućnosti

engleske reci