Prijava za ispit maj/jun

New Age School škola već godinama uspešno sarađuje sa British Council-om.
Zahvaljujući tome omogućavamo prijavu za polaganje nekog od ispita svima koju su
zainteresovani. Realizujemo prijave bez obzira da li su zainteresovana lica naši polaznici
ili ne.

ispiti stor

Do 14.03.2024. je moguće prijaviti se za polaganje ispita različitih nivoa znanja u
periodu maj/jun i ostvariti pravo na sticanje međunarodno priznate diplome.

Prijavite se preko New Age School i obezbedićemo vam pripremu kao i detaljna uputstva
kako izgleda sam ispit, podelićemo sa vama višegodišnje iskustvo koje imamo.