PRIJAVA ISPITA ZA BRITANSKI SAVET ZA JUN 2024

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se prijave za junski rok za neki od ispita u

Britanskom Savetu.

ispiti jun najava

Prijave su moguće u periodu 16 – 19 aprila za polaganje sledećih nivoa: FCE, CAE i CPE.
Naši kontakt telefoni su 023 510 504 ili 069 484 5043
Svim prijavljenim kandidatima omogućićemo 2 časa na kojima ih učimo “ten tips” kako bi lakše
savladali željeni ispit.
Potrudićemo se da kandidate upoznamo sa svim karakteristikama samog polaganja ispita, da im
bliže objasnimo kakvi su uslovi na samom polaganj – da im pomognemo da doću do uspešnog
rezultata.