Ознака метакогниција

Како метакогниција побољшава учење

Ученицима често недостају метакогнитивне вештине (знање о знању – прим.прев.) које су им потребне за успех, иако се ове вештине могу развити једноставним решењима. Стратегије које се односе на метакогницију могу потуно уклонити, или барем смањити, јаз који се примећује…