Opšti kursevi engleskog jezika

Opšti kursevi engleskog jezika su podeljeni na kurseve za predškolce, osnovce, srednjoškolce i odrasle.

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja i približnih godina starosti. Dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno i 60 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 8 meseci, kako za dečije, tako i za odrasle grupe.

new-age-school-opsti-kursevi-engleskog-jezika-001

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni  i rani popodnevni termini.

Na svakom času prezentuju se sve četiri jezičke veštine, a poseban akcenat je stavljen na konverzaciju. Shodno tome, naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na stranom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su: Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson Longman Educational Ltd, Express Publishing, Macmillan Publishers Ltd, Richmond, LearningExpress LLC, Thomson, Penguin Group, Scholastic, Harper Collins Publishers i drugi.

Nastavni materijal koji se obrađuje na kursevima opšteg engleskog jezika ciljano sve polaznike vodi ka Kembridž ispitima koji se polažu pri Britanskom savetu u Beogradu, Novom Sadu ili Zrenjaninu.

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate i matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20 % ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju kursa.