Opšti engleski

Opšti kursevi engleskog jezika su podeljeni na kurseve za predškolce, osnovce, srednjoškolce i odrasle.

Koja je grupa najbolja za mene?

Kursevi engleskog jezika se odvijaju u malim grupama od 3 do 5 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja i približnih godina starosti. 

new age school opsti kursevi engleskog jezika 001

Kako su grupe i nastava organizovane?

Dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno i 60 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 8 meseci, kako za dečije, tako i za odrasle grupe.

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni  i rani popodnevni termini.

Na svakom času prezentuju se sve četiri jezičke veštine, a poseban akcenat je stavljen na konverzaciju. Shodno tome, naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na stranom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su: Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson Longman Educational Ltd, Express Publishing, Macmillan Publishers Ltd, Hillside Press, Richmond, LearningExpress LLC, Thomson, Penguin Group, Scholastic, Harper Collins Publishers i drugi.

Nastavni materijal koji se obrađuje na kursevima opšteg engleskog jezika ciljano sve polaznike vodi ka Kembridž ispitima koji se polažu pri Britanskom savetu u Beogradu ili Novom Sadu.

U toku kursa polaznici se testiraju na mesečnom nivou i njihov rad prate i matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa engleskog jezika svi polaznici polažu završni ispit. Polaznici stariji od  12 godina, kao završni ispit polažu APTIS test.