Osnovci

Koja je grupa najbolja za moje dete?

Deca osnovnoškolskog uzrasta su podeljena u grupe na osnovu uzrasta i nivoa znanja, a prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

Koja je dinamika nastave?

Nastava se održava 2 puta nedeljno po 60 minuta, a kurs traje 60 susreta, odnosno 8 meseci.

 

Kako su grupe i nastava organizovane?

Radi se u malim grupama od 5 do 8 polaznika, a akcenat nam je na usmenom izražavanju, odnosno komunikaciji na engleskom jeziku tokom celog časa. Pored visokog nivoa usmenog izražavanja, posebnu pažnju pridajemo i pisanju, a jednako su zastupljene i veštine slušanja i razumevanja tekstova sa gramatičkim konceptima.

Deca nižih razreda tokom godine obeležavaju praznike, imaju kreativne radionice i priredbe, dok viši osnovci prave projekte, učestvuju u debatama, pišu blogove, novinske članke i spremaju se za takmičenja.

osnovci.jpeg

osnovci-2

Priprema za Cambridge ispite

Već u ovom uzrastu deca se upoznaju sa mogućnošću polaganja međunarodno priznatih ispita, a nastavni materijal koji se obrađuje na kursevima engleskog jezika ciljano sve polaznike vodi ka Kembridž ispitima.

Kembridž sertifikati za koje se mogu polagati ispiti u ovom uzrastu su: YLE (Starters, Movers, Flyers), KET, PET. Saznajte više.

 

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku školske godine polaznici se redovno testiraju, a njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku istog.

osnovci 3.jpeg

Posebna ponuda!

Nudimo i posebno adaptirane kurseve koji usko prate redovnu nastavu engleskog jezika u školama, kako bismo pomogli đacima da savladaju predviđeno gradivo. Osim klasičnog školskog koncepta, u nastavu su uvrštene i sve ostale jezičke veštine.

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije u vezi sa cenovnikom i načinima plaćanja, kontaktirajte nas na :