Srednjoškolci

Koja je grupa najbolja za mene?

Učenici srednjoškolskog uzrasta su podeljeni u grupe na osnovu uzrasta i nivoa znanja, Prilikom upisa svi polaznici se testiraju – rešavaju dijagnostički test i po dobijenim rezultatima formiraju se grupe za nastavu.

Koja je dinamika nastave kursa engleskog jezika ?

Nastava se održava 2 puta nedeljno po 90 minuta, a kurs traje 60 susreta, odnosno 8 meseci.

srednjoskolci.png
srednjoskolci 2.jpeg

Kako su grupe i nastava organizovane?

Radi se u malim grupama od 4 do 6 polaznika, a akcenat nam je na usmenom izražavanju, odnosno komunikaciji na engleskom jeziku tokom celog časa. Pored visokog nivoa usmenog izražavanja, posebnu pažnju pridajemo i pisanju, a jednako su zastupljene i veštine slušanja i razumevanja tekstova sa gramatičkim konceptima.

Polaznicima u ovom uzrastu nudimo polaganje međunarodno priznatih ispita, a nastavni materijal koji se obrađuje na kursevima engleskog jezika ciljano sve polaznike vodi ka Kembridž ispitima.

Priprema za Cambridge ispite

Cambridge ispiti koji se mogu polagati u ovom uzrastu su: KET, PET, FCE, CAE i CPE. Naša škola takođe sprema kandidate i za polaganje internacionalnih testova IELTS i TOEFL.

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku školske godine polaznici se redovno testiraju, a njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa, svi polaznici polažu završni ispit, APTIS test, za koji se dobije sertifikat.

Priprema za prijemni ispit

Pomažemo i u pripremi prijemnih ispita za Filološki fakultet u Beogradu i Filozofski falkutet u Novom Sadu.

 

srednjoskolci 3.jpeg

Posebna ponuda!

 

Nudimo i posebno adaptirane kurseve koji usko prate redovnu nastavu engleskog jezika u školama, kako bismo pomogli đacima da savladaju predviđeno gradivo. U nastavu su uvrštene  i sve jezičke veštine kako bi naši  polaznici lakše savladali školsko gradivo.