Ruski jezik (CEFR) – Русский Дом

OSNOVNE INFORMACIJE ZA POLAGANJE PRIZNATIH ISPITA ZA RUSKI JEZIK

Sertifikat izdaje Državni institut ruskog jezika “Aleksandar Puškin”, čiji predavači održavaju ispite u prostorijama Ruskog doma u Beogradu. Sistem vrednovanja usklađen je sa Nivoima zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. 

Dobijeni sertifikat je trajan i nezavisan, što znači da se može slobodno prijaviti za polaganje željenog nivoa bez potvrde o prethodno savladanim nivoima. 

SISTEM ODREĐIVANJA NIVOA ZNANJA RUSKOG JEZIKA PREMA INSTITUTU “PUŠKIN”

 
Nivo vladanja jezikom prema skali Saveta EvropeSertifikacioni nivoi vladanja ruskim jezika prema Institutu “Puškin”
A1Элементарный уровень
A2Предпороговый (базовый) уровень
B1Пороговый уровень
B2Постпороговый уровень
C1Уровень компетентного владения
C2Уровень носителя языка

 

 

 

A1 – Элементарный уровень

Na ovom nivou kandidat može da inicira i održava društvene kontakte u svakodnevnom životu. Poseduje minimum jezičkih sredstava. 

A2 – Предпороговый (базовый) уровен

Kandidat može da rešava praktične zadatke u uobičajenim životnim situacijama, da stvara i održava kontakte sa drugima. Poseduje standardna jezička sredstva. 

B1 – Пороговый уровень

Kandidat može da rešava praktične zadatke u uobičajenim životnim situacijama (čak i u profesionalnoj i obrazovnoj sferi), održava društveno-poslovni kontakt. Vlada osnovama jezičkog sistema.

B2 – Постпороговый уровень

Kandidat može da funkcioniše u društveno-poslovnim okvirima, održava kontakte sa drugima, razume informacije iz medija, kao i da upotrebljava različite jezičke stilove. 

C1 – Уровень компетентного владения

Kandidat može slobodno da funkcioniše u tipičnim situacijama svakodnevnog društvenog života, sociokultunoj i profesionalnoj sferi, koristi različite jezičke stilove i prepoznaje skrivene komponente značenja. Može da govori tečno bez prethodne pripreme, tačno se izražava i aktivno učestvuje u diskusijama. Na poslu i u obrazovnom procesu efikasno koristi jezik.

 

C2 – Уровень носителя языка

 

Kandidat s lakoćom razume sve što čuje i pročita, vodi razgovor na teške teme spontano i tačno, naglašavajući nijanse u značenju, može da piše tekstove oslanjajući se na nekoliko pismenih i usmenih izvora, kao i da obrazlaže i argumentuje svoje mišljenje. Može se baviti predavanjem i naučnim radom u oblasti ruskog jezika. 

NAČIN POLAGANJA ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA ZA RUSKI JEZIK

U zavisnosti od nivoa, ispit se sastoji od tri do pet delova, koji proveravaju znanje sva četiri aspekta vladanja jezikom: čitanja, pisanja, audiranja (slušanja) i govorenja/konverzacija.. 

Dodatne informacije se mogu pogledati na sajtu Državnog instituta ruskog jezika “Aleksandar Puškin”:  https://www.pushkin.institute/Certificates/CCT/russkiy-yazyk-povsednevnoe-obshchenie-urovni-a1-c2.php