Španski

Jezik sa najvećom stopom rasta broja stanovnika, za koji se smatra da će u budućnosti čak prestići i engleski jezik, ovo je jezik koji ima službeni status na dva kontinenta – evropskom i američkom. Kao maternji, govori ga oko 350 miliona ljudi, dok se istim kao nematernjim služi još oko 150 miliona ljudi. Službeni je jezik u 21 državi, zbog čega njegova popularnost ne iznenađuje.

Kursevi  španskog jezika su podeljeni na kurseve za decu i odrasle.

Koja je grupa najbolja za mene?

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja i približnih godina starosti. Prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

Kako su grupe i nastava organizovane?

Dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno (60 minuta po susretu za dečije i 90 minuta po susretu za odrasle grupe) i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci, kako za dečije, tako i za odrasle grupe.

new age school spanski jezik 001
new-age-school-sertifikat-003

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni i rani popodnevni termini.

Na svakom času usavršavaju se sve četiri jezičke veštine, a poseban akcenat je stavljen na konverzaciju. Shodno tome, naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na stranom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su SGEL, Edelsa, Edi numen i drugi.

Priprema za međunarodno priznate ispite

Nastavni materijal koji se obrađuje na kursevima španskog jezika omogućuje polaznicima polaganje internacionalnih sertifikata španskog  jezika DELE pri Servantes institutu u Beogradu. (hyperlink bold reči na http://www.newageschool.rs/medunarodni-ispiti/spanski-jezik-dele-instituto-cervantes)

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije u vezi sa cenovnikom i načinima plaćanja, kontaktirajte nas na :