Nemački

Sprechen Sie Deutsch?

Nemački jezik predstavlja maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Kao maternji, koristi ga 128 miliona ljudi u 3 države, a kao strani jezik još 18 miliona ljudi u 38 država. U poslednje vreme nemački jezik je postao izuzetno  popularan i u našoj zemlji, jer otvara mogućnost zaposlenja, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Kursevi  nemačkog  jezika su podeljeni prema sledećim nivoima:

A1 nivo  – polaznik je u stanju da razume i koristi poznate svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice. 

A2 nivo – polaznik uspeva da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama, koje podrazumevaju jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i svakodnevnim stvarima.

B1 nivo – polaznik ima sposobnost da se smisleno izrazi o poznatim temama, kao i o temama iz oblasti ličnog interesovanja.

B2 nivo – polaznik je u stanju da razume složene sadržaje tekstova na različite teme, kao i da učestvuje u stručnim diskusijama. 

C1 i C2 nivo – podrazumevaju kompetentnu upotrebu jezika. Polaznik ima sposobnost da razume složene teme, kao i širok spektar zahtevnih i stručnih tekstova. Takođe, izražava se spontano, bez poteškoća. 

Naša škola nudi kurseve nemačkog jezika za odrasle i za decu. Nastava se može odvijati u grupama, poluindividualno ili individualno. 

Koja je grupa najbolja za mene?

Grupna nastava se odvija u grupama do 6 polaznika, pri čemu se vodi računa da su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja. Prilikom upisa na kurs, polaznici rade dijagnostički test, kako bi se utvrdio njihov nivo poznavanja jezika

Kako su grupe i nastava organizovane?

Nastava se odvija dva puta nedeljno (60 minuta po susretu za dečije i 90 minuta po susretu za odrasle grupe) i podrazumeva 50 susreta na godišnjem nivou, što znači da kursevi traju 7 meseci, kako za dečije, tako i za grupe odraslih.

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom.. Omogućene su sve vrste dogovora oko termina sa matičnim predavačima.

Časovi nemačkog jezika  su osmišljeni kao priprema za međunarodno priznate sertifikate – (Goethe Institut / ÖSD ). Shodno tome, naš osnovni cilj je da polaznike osposobimo za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na nemačkom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su Hueber i Klett.

Na svakom času usavršavaju se sve četiri jezičke veštine, a poseban akcenat je stavljen na konverzaciju. Shodno tome, naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na stranom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su Hueber i Klett.

kurs nemackog 1

Kada se odlučiti za individualni kurs nemačkog jezika?

Ukoliko želite da naučite nemački jezik po ubrzanom kursu, ili da svoju pažnju i vreme posvetite određenoj  jezičkoj veštini,  individualni časovi su najbolji izbor za vas. U dogovoru sa polaznicima usaglašavamo termine održavanja i dinamiku nastave kurseva nemačkog jezika.

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa nemačkog  jezika svi polaznici polažu završni ispit,

Letnji intenzivni kursevi nemačkog jezika

Od školske 2014/2015. godine u program škole uvršteni su i letnji intenzivni kursevi, u okviru kojih stičete mogućnost usavršavanja jezika na brz i efikasan način. Nakon završenog letnjeg kursa i položenog završnog ispita,polaznik stiče sertifikat o postignutom uspehu. 

kurs nemackog 1 1
kurs nemackog 2