Italijanski

Italijanski jezik je jezik koji kao maternji govori oko 70 miliona, a kao nematernji još 14 miliona stanovnika Evrope. Osim u diplomatskim krugovima, italijanski jezik se koristi kao „zvanični jezik klasične muzike“ – većina muzičke terminologije uglavnom je na italijanskom jeziku. Po popularnosti među polaznicima kurseva jezika, nalazi se na petom mestu u svetu.

Kursevi italijanskog jezika su podeljeni na kurseve za decu i odrasle. Prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

Kurs italijanskog jezika

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni i rani popodnevni termini.
Naši predavači će vas od samog starta učenja jezika uključiti u sve aktivnosti koje se odvijaju u učionici, stimulišući na taj način ovladavanje različitim tehnikama govora, slušanja, čitanja i pisanja. Grmatičke partije su žive i intuitivne, tako da polaznik samostalno dolazi do određenog pravila. Na časovima se poseban akcenat stavlja na interakciju među svim članovima grupe kao i sa profesorom, uz odsustvo“neprijatne tišine”, jer naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno usmeno i pismeno izražavanje na stranom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su Alma Edizioni, Guerra Edizioni, Edilingua i drugi.

Koja je grupa najbolja za mene?

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja i približnih godina starosti. Prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

Kako su grupe i nastava organizovane?

Dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno (60 minuta po susretu za dečije i 90 minuta po susretu za odrasle grupe) i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci, kako za dečije, tako i za odrasle grupe.

italijanski-jezik

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni  i rani popodnevni termini.

Na svakom času usavršavaju se sve četiri jezičke veštine, a poseban akcenat je stavljen na konverzaciju. Shodno tome, naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na stranom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su Alma Edizioni, Guerra Edizioni, Edilingua i drugi.

Priprema za međunarodno priznate ispite

Nastavni materijal koji se obrađuje na kursevima italijanskog jezika omogućuje polaznicima polaganje internacionalnih sertifikata italijanskog  jezika CELI i CILS pri Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu.

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavači direktor nastave. Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.

new-age-school-sertifikat-008

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni  i rani popodnevni termini.

Na svakom času usavršavaju se sve četiri jezičke veštine, a poseban akcenat je stavljen na konverzaciju. Shodno tome, naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na stranom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su Alma Edizioni, Guerra Edizioni, Edilingua i drugi.

Priprema za međunarodno priznate ispite

Nastavni materijal koji se obrađuje na kursevima italijanskog jezika omogućuje polaznicima polaganje internacionalnih sertifikata italijanskog  jezika CELI i CILS pri Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu.

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavači direktor nastave. Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.

new-age-school-sertifikat-008
Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije u vezi sa cenovnikom i načinima plaćanja, kontaktirajte nas na :