ŠPANSKI JEZIK(DELE) –INSTITUTO CERVANTES

spanski-jezik-dele

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) – Diplome španskog kao stranog jezika zvanični su dokumenti međunarodnog karaktera, koje dodeljuje Institut Servantes u ime Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Španije. DELE diplome su jedine međunarodno priznate diplome koje omogućavaju da potvrdite znanje španskog jezika bilo u sistemu školstva ili univerzitetskim, profesionalnim ili ličnim okvirima.

U Srbiji je polaganje istih omogućeno preko Instituta Servantes  u Beogradu.

Svaka diploma je nezavisna:kandidat može  bez polaganja pristupnih testova da se prijavi na ispit i stekne željenu diplomu iako nema diplomu nižeg nivoa. Takođe, svaka diploma ocenjuje 4 sposobnosti: usmeno i pismeno razumevanje i usmeno i pismeno izražavanje.

Bitno je napomenuti da su navedene diplome trajne.

Sertifikati su usklađeni sa Nivoima zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope – Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL). Više o ovome pogledajte na: CEFR NIVOI.

Postoji ukupno 6 nivoa DELE ispita, u zavisnosti od Vašeg nivoa španskog jezika:

  1. Diploma A1
  2. Diploma A2
  3. Diploma B1 (Početni nivo)
  4. Diploma B2 (Srednji nivo)
  5. Diploma C1 (Napredni nivo)
  6. Diploma C2 (Najviši nivo)

Više o ispitima pogledajte ovde: http://diplomas.cervantes.es/

spanski-jezik-instituto-cervantes