Engleski jezik (ESOL) – Cambridge ESOL examinations

Cambridge English (Kembridž engleski) ispiti uključuju širok dijapazon potvrda i diploma, osmišljenih tako da odgovore na potrebe polaznika na svim nivoima jezičkih kompetencija. Među najpoznatijim ispitima su u svetu za sve koji uče engleski jezik i priznaje ih na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta.

Da biste saznali više o priznatosti pojedinih ispita u određenim institucijama, pogledajte ovde: http://www.cambridgeenglish.org/recognition/

U Srbiji je polaganje istih omogućeno preko Britanskog saveta u Beogradu, sa alternativnim lokacijama u Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici, Somboru, Kragujevcu i Nišu.

Univerzitet u Kembridžu 2013. godine slavi stogodišnjicu postojanja i usled označavanja iste menjaju naziv ESOL (English for Speakers of Other Languages) ispita u CELA (Cambridge English Language Assessment)ispite.

Takođe su se menjali i nazivi pojedinih ispita, ali su stare oznake još uvek veoma vidne.

Svi Kembridž ispiti su podeljeni na dva načina, prvi je na osnovu CEFR nivoa jezika (A1, A2, B1, B2, C1 i C2), a drugi na osnovu toga da li je u pitanju opšti ili specijalizovani engleski.

Da biste stekli jasniju sliku o nivoima i pojedinačnim ispitima, pogledajte tabelu ili video:

new-age-school-university-cambridge-english