Francuski jezik (DELF/DALF) – Institut Français

kurs-francuskog-jezika-delf-dalf-001

DELF (Diplôme d’études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi en langue française) su zvanične diplome Ministarstva prosvete Francuske. One omogućavaju onima koji uče francuski da ozvaniče svoj nivo znanja i sposobnosti upotrebe jezika.  DELF i DALF su usklađeni sa Nivoima zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope – Cadre européen commun de référence pour les langues(CECR). Više o ovome pogledajte na: CEFR NIVOI.

U Srbiji je polaganje istih omogućeno preko Francuskog instituta  u Beogradu i ograncima u Nišu i u Novom Sadu.

Svaka diploma je nezavisna:kandidat može  bez polaganja pristupnih testova da se prijavi na ispit i stekne željenu diplomu iako nema diplomu nižeg nivoa. Čak može da polaže ispite za sticanje većeg broja diploma u istom roku.

Bitno je napomenuti da su navedene diplome trajne.

Ispiti su prilagođeni uzrastu i interesovanjima kandidata. 

 

  • Verzija za decu (DELF A1, A2, B1, B2); deca uzrasta od 6 do 10 godina
  • Verzija za juniore (DELF A1, A2, B1, B2); do IV razreda srednje škole.
  • Verzija za sve tipove kandidata (DELF A1, A2, B1, B2, Dalf C1, C2); tematski je više namenjena odraslima.

 

Svaka diploma ocenjuje 4 sposobnosti: usmeno i pismeno razumevanje i usmeno i pismeno izražavanje.

Iako ne postoji uzrasna granica za polaganje i sticanje diploma, neophodna je izvesna zrelost kandidata, ne samo lingvistička, već i intelektualna na različitim nivoima provere znanja i nije razumno izaći na ispite DELF A1, A2, B1 pre 13-14 godina, na DELF B2 pre 15-16 godina i na DALF pre 16-17 godina.

Za  DELF A1, A2 i B1 nije neophodna nikakva posebna priprema, ona je korisna za DELF B2 i obavezna za DALF, dve diplome koje potvrđuju sposobnost kandidata da prati univerzitetsku nastavu u Francuskoj i koje, dakle, podrazumevaju posebne veštine koje lokalni školski sistem ne predviđa svojim nastavnim programom (pisanje formalnog pisma, eseja, sinteze, usmeno izlaganje). Ove napomene su više saveti, a ni u kom slučaju obaveze.

 

Više o opisima pojedinih ispita pogledajte ovde (PDF).

Pored trajnih sertifikata, postoje i testovi koji samo određuju nivo znanja jezika, a njihova validnost je oko dve godine.

 

 kurs-francuskog-jezika-tcf-002

TCF (Test de connaissance du français)

TCF je test za određivanje nivoa znanja francuskog jezika. Namenjen je svim nefrankofonim kandidatima koji žele da zbog profesionalnih, ličnih razloga ili studija provere i utvrde svoje znanje francuskog jezika. To je jedini test francuskog jezika koji zvanično priznaju Francusko Ministarstvo prosvete, Kanadska vlada i preduzeća.

On obuhvata  tri obavezna i dva dodatna dela. 

Na osnovu rezultata koji se dobiju na testu izdaje se potvrda o stečenom nivou koji određuje mesto kandidata na jednom od 6 nivoa Zajedničkog evropskog okvira (CEFR).

 

TCF: procena nivoa

Odgovarajući nivoi DELF/DALF-a

Viši napredni

Odlično vladanje jezikom

DALF C2

Viši

Dobro vladanje jezikom

DALF C1

Viši prelazni

Opšte spontano vladanje jezikom

DELF B2

Prelazni

Efikasno, ali ograničeno vladanje jezikom

DELF B1

Viši osnovni

Jednostavno vladanje jezikom

DELF A2

Osnovni

Vladanje osnovama jezika

DELF A1

 

Validnost TCF-a je dve godine.

Više informacija o svim ispitima možete naći na sajtu:  http://www.ciep.fr/

 

kurs-francuskog-jezika-institut-francais-003