Ruski

Ruski jezik koji, kao i srpski, koristi ćirilično pismo, danas ima preko 150 miliona ljudi kojima predstavlja svakodnevno sredstvo komunikacije. To ga čini sedmim u svetu po broju korisnika, a ubedljivo najrasprostranjenijim i najbrojnijim među slovenskim jezicima. Bio je prisutan u školskom sistemu naše zemlje a pojavljuje se sve veća potreba za učenjem ruskog jezika zbog priliva ruskih investitora.  Otvaranjem brojnih ruskih firmi, ulaganjima ruskih firmi u naša – zaposleni su suočeni sa potrebom da nauče ruski jezik radi lakšeg sporazumevanja.

Kurs ruskog jezika

Kursevi  ruskog  jezika su podeljeni na kurseve za decu i odrasle. Prilikom upisa  polaznici urade dijagnostički test uz pomoć kojeg se odredi nivo znanja 

Časovi ruskog jezika se uglavnom održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni  i rani popodnevni termini ukoliko polaznici imaju jedino te termine na raspolaganju.

Koja je grupa najbolja za mene?

Predviđeno je da se nastava odvija u malim grupama od 3 do 5 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja i približnih godina starosti. Odluke kojoj grupi polaznik pripada donese se na osnovu rezultata dijagnostičkog testa koji polaznik prethodno uradi. 

.

Kako su grupe i nastava organizovane?

Dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno (60 minuta po susretu za dečije i 90 minuta po susretu za odrasle grupe) i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci, kako za dečije, tako i za odrasle grupe.

Kada se odlučiti za individualni kurs ruskog jezika?

Ukoliko želite da naučite ruski jezik po ubrzanom kursu, ili da svoju pažnju i vreme posvetite određenoj  jezičkoj veštini,  individualni časovi su najbolji izbor za vas. U dogovoru sa polaznicima usaglašavamo termine održavanja i dinamiku nastave kurseva ruskog jezika.