Saradnici

U toku svog rada ostvarili smo saradnju sa Britanskim Savetom koja se može oceniti izuzetno uspešnom, jer je škola u poslednje četiri godine zlatni član Britanskog Saveta u sklopu tzv. „Addvantage“partnerskog  programa za škole i institucije. 

U 2013. godini jedan od najznačajnijih rezultata kontinuirane saradnje sa njima jeste svrstavanje Zrenjanina u red regionalnih lokacija za polaganje ESOL ispita. Tom prilikom smo ostvarili saradnju i sa Zrenjaninskom gimnazijom, koja nam je ustupila prostor za održavanje ispita. 

Takođe, ostvarili smo saradnju sa velikim brojem osnovnih škola u Zrenjaninu i okolini i veoma uspešno sarađujemo i sa poznatom i priznatom školom računara „Nimiko” iz Zrenjanina.