Srpski jezik za prijemni ispit za fakultete i više skole

Maternji jezik većine stanovnika naše države i zvanični jezik Republike Srbije. Je srpski jezik. Pomažemo u savladavanju školskog gradiva i pripremama za prijemni ispit na fakultetima.

Kursevi  srpskog  jezika su podeljeni na kurseve za decu i odrasle, a moguće ih je organizovati kao rad u grupama ili kao individualne časove.

Kome su ovi kursevi namenjeni?

Časovi srpskog jezika osmišljeni su kao pomoć đacima osnovnih i srednjih škola u toku redovnog školovanja. Nastava za osnovce osmišljena je kao pomoć prilikom savladavanja gradiva  u osnovnim školama, sa posebnim akcentom na gramatiku i pravopis. Nastava za srednjoškolce bazira se na obradi tema iz književnosti, koje prate nastavni plan ministartsva prosvete za srednje škole.

Pored toga, časove mogu da pohađaju i budući studenti, kojima je neophodna pomoć za polaganje prijemnog ispita iz srpskog jezika i književnosti za nastavak školovanja. Časovi srpskog jezika mogu biti dodatna pomoć da obnovite maternji jezik i da budete profesionalni u svakoj poslovnoj situaciji.

U okviru škole organizujemo i radionicu opšte kulture koja se izvodi isključivo na srpskom jeziku.  Namenjena je svim uzrastima i u njoj  se polaznici dodatno pripremaju za polaganje prijemnih ispita na fakultetima, uče logičkom razmišljanju i kreativnom pisanju i upućuju se u osnove razumevanja i učenja.

Kako su grupe i nastava organizovane?

Nastava se odvija u malim grupama od 3 do 5 polaznika, pri čemu se vodi računa da su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja i približnih godina starosti. Prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se odredila najadekvatnija grupa za održavanje nastave.

Dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno (60 minuta po susretu za dečije i 90 minuta po susretu za odrasle grupe) i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci, kako za dečije, tako i za odrasle grupe.

Časovi se uglavnom održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni  i rani popodnevni termini.

Naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na srpskom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih domaćih izdavača.

Kada se odlučiti za individualni kurs srpskog jezika?

Ukoliko želite da naučite sprpski jezik po ubrzanom kursu, ili da svoju pažnju i vreme posvetite određenoj  jezičkoj veštini,  individualni časovi su najbolji izbor za vas. U dogovoru sa polaznicima usaglašavamo termine održavanja nastave kurseva srpskog jezika.

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Napredak u nastavi se ostvaruje redovnim testiranjem pređenog gradiva. Testove pregleda matični predavač, koji ujedno daje sugestije za dalji rad i napredak.

Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.

vuk