Letnji intenzivni kursevi

Od školske 2014/2015. godine u program škole uvedeni su letnji intenzivni kursevi za odrasle, sa glavnim ciljem aktivacije pasivnog znanja jezika i usavršavanja veština komunikacije, uz vežbanje i ostale tri jezičke veštine.

Koja je grupa najbolja za mene?

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja. Prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

letnji intenzivni kursevi engleskog

Kako su grupe i nastava organizovane?

Dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno (90 minuta po susretu) i oko 20 susreta tokom 2 letnja meseca.

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni  i rani popodnevni termini.

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.