Italijanski jezik (CELI/CILS) – Instituto Italiano di cultura

Sertifikati italijanskog jezika potrvrđuju stepen jezičke kompetencije italijanskog  kao stranog jezika. Namenjeni su strancima, kao i Italijanima koji žive u inostranstvu (potomci italijanskih emigranata), ali i strancima koji su se doselili u Italiju. 
Da biste polagali ove ispite nije neophodno da već posedujete određene diplome ili sertifikate. Svaka diploma je nezavisna:kandidat može, bez polaganja pristupnih testova da se prijavi na ispit i stekne željenu diplomu iako nema diplomu nižeg nivoa.

Svaka diploma ocenjuje 4 sposobnosti: usmeno i pismeno razumevanje i usmeno i pismeno izražavanje.

Bitno je napomenuti da su navedene diplome trajne.

CELI i CILS sertifikati su usklađeni sa Nivoima zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope – Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Više o ovome pogledajte na: CEFR NIVOI.

new-age-school-italijanski-jezik-celi-cils-001

 

CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) je sertifikat o potvrdi znanja italijanskog kao stranog jezika i sprovodi ga Univerzitet za strance u Peruđi. Ispit priznaje italijansko Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo za obrazovanje, te je neophodan za upis na više i visoke studije na univerzitetima u Italiji.

Postoji šest nivoa:  CELI – Impatto, CELI 1, CELI 2, CELI 3, CELI 4 i CELI 5.

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Stranier) je sertifikat o potvrdi znanja italijanskog kao stranog jezika i sprovodi ga Univerzitet za strance u Sijeni. Ispit priznaje italijansko Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo za obrazovanje, te je neophodan za upis na više i visoke studije na univerzitetima u Italiji.

Postoji šest nivoa: CILS A1, CILS A2, CILS Uno B1, CILS Due B2, CILS Tre C1 i CILS Quattro C2.

 

new-age-school-italijanski-jezik-celi-cils-002

 

 

 

QCER nivoi

Univerzitet za strance u Peruđi

Univerzitet za strance u Sijeni

NIVO C2 Padronanza

CELI 5

CILS Quattro C2

NIVO C1 Efficacia

CELI 4

CILS Tre C1

NIVO B2 Progresso

CELI 3

CILS Due B2

NIVO B1 Soglia

CELI 2

CILS Uno B1

NIVO A2 Sopravvivenza

CELI 1

CILS A2

NIVO A1 Contatto

CELI I

CILS A1

new-age-school-italijanski-jezik-celi-cils-003