Predškolci

Našim najmlađima nudimo kurseve engleskog jezika posebno prilagođene za njihov uzrast i potrebe.

Kome su ovi kursevi namenjeni?

U predškolski uzrast spadaju deca od 3 do 6 godina starosti, koja su raspoređena po grupama po godinama starosti.

Koja je dinamika nastave?

Nastava se održava 2 puta nedeljno po 60 minuta, a kurs traje 60 susreta, odnosno 8 meseci.

Kako su grupe organizovane?

Radi se u malim grupama od 4 do 6 polaznika i nastava se odvija u učionici specijalno opremljenoj po Montesori principima, koja za cilj, osim usvajanja stranog jezika, ima i kognitivni, psiho-fizički i motorički razvoj deteta.

Ko vodi nastavu?

Nastavu izvode profesori posebno obučeni za rad sa decom koji se redovno usavršavaju i prate promene u metodologiji rada.

Kako je nastava organizovana?

Deca u toku časa aktivno učestvuju u nastavi, gde se od njih ne očekuje da samo prepoznaju određeni sadržaj, već i da probaju da ga samostalno reprodukuju, i to u međusobnoj komunikaciji. Kurs obuhvata i rad iz udžbenika, koji kod starije dece već ima tipove vežbi za osnove pisanja kako slova, tako i brojeva. Uz kombinaciju priča, recitacija, pesmi, plesa i igara, usvajanje jezika dešava se sasvim spontano.

predskolci.jpg

Da li i najmlađi polaznici dobijaju diplome?

Da! Po završetku kursa, mališani imaju završnu priredbu na kojoj dobijaju diplome za sav uložen trud tokom cele godine.

Kontaktirajte nas

Za sve dodane informacije u vezi sa cenovnikom i načinima plaćanja, kontaktirajte nas na :