Specijalizovani kursevi

Specijalizovani kursevi engleskog jezika su osmišljeni tako da zadovolje potrebe polaznika za stručnim usavršavanjem.

Nastava se odvija u malim grupama od 3 do 5 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja. Klasična dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno po 90 minuta i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci.

Međutim, kako su potrebe za ovakvom vrstom usluga specifičnije, tako smo svesni potrebe da se adaptiramo našim polaznicima i maksimalno im izađemo u susret. Intezivni, poluintezivni, kao i individualni i poluindividualni  kursevi su mnogo češća opcija kad je u pitanju engleski za specifične svrhe. Dinamika nastave je tada 30-40 susreta po 90 minuta, a kursevi traju 3-5 meseci.  

Časovi se održavaju u terminima dogovorenim sa matičnim predavačem. 

U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio  materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su: Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson Longman Educational Ltd, Express Publishing, Macmillan Publishers Ltd, Richmond, LearningExpress LLC, Thomson, Penguin Group, Scholastic, Harper Collins Publishers i drugi.

Bitan aspekt ovih kurseva jeste da ciljano sve polaznike vodi ka specijalizovanim Kembridž ispitima koji se polažu pri Britanskom savetu u Beogradu ili Novom Sadu.

specijalizovani kursevi

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije u vezi sa cenovnikom i načinima plaćanja, kontaktirajte nas na :