Francuski

Drugi po popularnosti među polaznicima kurseva na svetskom nivou, ovaj jezik je rasprostranjen na dva kontinenta – evropskom i američkom. Kao maternji, koristi ga oko 110 miliona ljudi, a ukupno 190 miliona ga koristi u svakodnevnoj komunikaciji. Ovaj broj raste iz godine u godinu, baš kao i njegova popularnost među našim polaznicima.

Kursevi francuskog jezika su podeljeni na kurseve za decu i odrasle.

Koja je grupa najbolja za mene?

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja i približnih godina starosti. Prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

Kako su grupe i nastava organizovane?

Dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno (60 minuta po susretu za dečije i 90 minuta po susretu za odrasle grupe) i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci, kako za dečije, tako i za odrasle grupe.

new-age-school-sertifikat-001

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni  i rani popodnevni termini.

Na svakom času usavršavaju se sve četiri jezičke veštine, a poseban akcenat je stavljen na konverzaciju. Shodno tome, naš osnovni cilj je da osposobimo kandidate za kvalitetno pismeno i usmeno izražavanje na stranom jeziku. U nastavi se koriste originalni udžbenici i audio i vizuelni materijali najpoznatijih svetskih izdavača kao što su Hachette Livre, Hatier i drugi.

Priprema za međunarodno priznate ispite

Nastavni materijal koji se obrađuje na kursevima francuskog jezika omogućuje polaznicima polaganje internacionalnih sertifikata francuskog jezika DELF i DALF pri Francuskom institutu u Srbiji. (hyperlink bold reči na https://newageschool.rs/medunarodni-ispiti/francuski-jezik-delf-dalf-institut-francais)

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavači direktor nastave. Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.