Online nastava

U našoj školi postoji i mogućnost organizovanja  grupnog ili individualnog  ONLINE kursa stranih jezika. U cilju profesionalne realizacije ONLINE kursa najviše se koriste ZOOM i SKYPE aplikacije, što se u datim okolnostima, pokazalo veoma efikasnim.

Posebni slučajevi ONLINE nastave

Posebni slučajevi ONLINE nastave

U posebnim slučajevima, kada je iz grupe odsutan jedan ili manji broj polaznika, za ONLINE nastavu koristi se i VIBER aplikacija.

Trudimo se da na sve načine budemo bliži sa našim polaznicima, i da zajednički prevazićemo sve prepreke za uspešnu realizaciju nastave.

teams online nastava.jpg