Engleski za marketing & PR

Kursevi  engleskog jezika za marketing prvenstveno omogućuju polaznicima da usvoje i koriste vokabular i termine shodno situacijama u  kojima će se naći. Bilo da je naš polaznik student ili već ima iskustva u ovoj oblasti, zadatak nam je da mu olakšamo posao ili da ga pripremimo za buduću karijeru. 

Tematika pokriva ključne oblasti marketinga, poput istraživanja tržišta, marketing strategije i odnosa sa javnošću. U toku kursa stavljamo akcenat na konverzaciju, kako na dijalog, tako i na držanje prezentacija, konferencija i na telefoniranje. Poslovna korespondencija zauzima posebno mesto s obzirom na to da se pokrivaju teme pisanja mejlova, izveštaja, opisivanja grafikona , planova i slično. 

new-age-school-marketing-pr-001

Kako su grupe i nastava organizovane?

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja, a prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani  kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad. 

Klasična dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno po 90 minuta i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci. 

Takođe nudimo i intezivne, poluintezivne, kao i individualne i poluindividualne kurseve.  Dinamika nastave je tada 30-40 susreta od po 90 minuta i kursevi traju 3-5 meseci.

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni i rani popodnevni termini. 

Priprema za Cambridge ispite

Još jedan aspekt ovih kurseva, jeste da ciljano sve polaznike vodi ka specijalizovanim Kembridž ispitima koji se polažu pri Britanskom savetu u Beogradu ili Novom Sadu.

U sklopu engleskoj jezika za marketing i PR, nudimo pripremu za polaganje sledećih sertifikata: BEC Preliminary, BEC Vantage i BEC Higher. Kandidate spremamo još i za dva internacionalna testa poslovnog engleskog jezika: BULATS i TOEIC.

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.