Engleski za oblast prava

Kursevi za engleski jezik za oblast prava prvenstveno omogućuju polaznicima da usvoje i koriste vokabular i termine shodno situacijama u  kojima će se naći. Namenjeni su svim pravnicima,  ali i ostalim zaposlenim u organizacijama ili preduzećima sa pravnom službom. Zastupljene su sve četiri jezičke veštine kao i strategije komunikacije, veštine vođenja sastanaka i pregovaranja, a fond reči obuhvata termine iz oblasti privrednog, međunarodnog, građanskog i krivičnog prava. 

engleski za oblast prava

Kako su grupe i nastava organizovane?

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja, a prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad. 

Klasična dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno po 90 minuta i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci. 

Takođe nudimo i intezivne, poluintezivne, kao i individualne i poluindividualne kurseve.  Dinamika nastave je tada 30-40 susreta od po 90 minuta i kursevi traju 3-5 meseci.

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni i rani popodnevni termini. 

Priprema za Cambridge ispite

Još jedan aspekt ovih kurseva, jeste da ciljano sve polaznike vodi ka specijalizovanim Kembridž ispitima koji se polažu pri Britanskom savetu u Beogradu ili Novom Sadu.

Kada je konkretno engleski iz oblasti prava u pitanju, nudimo pripremu za polaganje Kembridž sertifikata iz engleskog jezika za međunarodno pravo ILEC.

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.