Engleski za turizam i ugostiteljstvo

Kursevi engleskog za turizam i ugostiteljstvo  prvenstveno omogućuju polaznicima da usvoje i koriste vokabular i specijalizovane termine shodno situacijama u kojima će se naći. Bilo da polaznik radi ili studira u ovoj oblasti, ovi kursevi omogućavaju da se veoma brzo i lako snađe u datim situacijama.

Kurs svojom tematikom pokriva oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva, bilo da je u pitanju rad u agencijima, restoranima, hotelima ili nekoj drugoj uslužnoj delatnosti.  Polaznik se obučava tehnikama telefoniranja, prodaje, obrade ponuda i zahteva, pisanju mejlova, formalnoj komunikaciji sa klijentima i partnerima. 

engleski za turizam i ugostiteljstvo

Kako su grupe i nastava organizovane?

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja, a prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad. 

Klasična dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno po 90 minuta i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci. 

Takođe nudimo i intezivne, poluintezivne, kao i individualne i poluindividualne kurseve.  Dinamika nastave je tada 30-40 susreta od po 90 minuta i kursevi traju 3-5 meseci.

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni i rani popodnevni termini.

Priprema za Cambridge ispite

Još jedan aspekt ovih kurseva, jeste da ciljano sve polaznike vodi ka specijalizovanim Kembridž ispitima koji se polažu pri Britanskom savetu u Beogradu ili Novom Sadu.

U sklopu engleskoj jezika za turizam i ugostiteljstvo, nudimo pripremu za polaganje sledećih sertifikata:  BEC Preliminary, BEC Vantage i BEC Higher. Kandidate spremamo još i za dva internacionalna testa poslovnog engleskog jezika: BULATS i TOEIC.

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.