Konverzacijski engleski

Kursevi za konverzacijski engleski jezik prvenstveno omogućuju polaznicima da odmah počnu da komuniciraju na engleskom jeziku. Naš cilj je da polaznicima omogućimo sporazumevanje i u svakodnevnim i u formalnim situacijama (na sastancima, seminarima, poslovnim putovanjima ili telefonskim putem).

Kako je nastava organizovana?

U toku kursa polaznik vežba izražavanje na časovima u vidu dijaloga, kao i u vidu držanja kratkih prezentacija. Uloga predavača je samo da vodi i usmerava polaznike, a akcenat je na njihovom izražavanju. Kurs obuhvata i aktiviranje pasivnog znanja jezika (onoga što je nekad naučeno, pa „zaboravljeno“) i obnavljanje i osvežavanje onoga što polaznici već znaju.

konverzacijski engleski

Kako su grupe organizovane i koja je grupa najbolja za mene?

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja, a prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad.

Koja je dinamika nastave?

Klasična dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno po 90 minuta i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci.
Takođe nudimo i intezivne, poluintezivne, kao i individualne i poluindividualne kurseve. Dinamika nastave je tada 30-40 susreta od po 90 minuta i kursevi traju 3-5 meseci.

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni i rani popodnevni termini.

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.