Opšti poslovni engleski

Kursevi za opšti poslovni engleski jezik prvenstveno omogućuju polaznicima da usvoje i koriste vokabular i termine shodno situacijama u  kojima će se naći. Neophodno je znati kako komunicirati na engleskom jeziku na poslovnim sastancima, seminarima, poslovnim putovanjima ili telefonskim putem. 

Kako su grupe i nastava organizovane? 

U toku kursa polaznik ima priliku da učestvuje i u individualnim i grupnim simulacijama konkretnih situacija u kojima će usvojeno znanje primenjivati. Osim akcenta na konverzaciju, takođe je stavljen poseban akcenat na poslovnu korespondenciju (pisanje mejlova, izveštaja, grafikona,itd).

Nastava se odvija u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja, a prilikom upisa svi polaznici bivaju testirani kako bi im se našla najadekvatnija grupa za rad. 

opsti poslovni engleski

Koja je dinamika nastave?

Klasična dinamika nastave obuhvata dva susreta nedeljno po 90 minuta i 50 susreta na godišnjem nivou, te kursevi traju 7 meseci. 

Takođe nudimo i intezivne, poluintezivne, kao i individualne i poluindividualne kurseve.  Dinamika nastave je tada 30-40 susreta po 90 minuta, a kursevi traju 3-5 meseci.

Časovi se održavaju radnim danima, ali nudimo i mogućnost rada subotom. Nastava je uglavnom u večernjim terminima, ali su dostupni i prepodnevni i rani popodnevni termini. Još jedan aspekt ovih kurseva, jeste da ciljano sve polaznike vodi ka specijalizovanim Kembridž ispitima koji se polažu pri Britanskom savetu u Beogradu ili Novom Sadu.

Priprema za Cambridge ispite

Kada je konkretno poslovni engleski u pitanju nudimo pripremu za polaganje sledećih sertifikata: BEC Preliminary, BEC Vantage i  BEC Higher. Kandidate spremamo još i za dva internacionalna testa poslovnog engleskog jezika, BULATS i TOEIC.

Kako se prati napredak u nastavi?

U toku kursa polaznici se testiraju na redovnom nivou i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Po završetku kursa jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa.